Minőségi munka éjjel-nappal a legkedvezőbb áron!


A kezelt szennyvíz hasznosítás – tápanyagban gazdag föld

  


A megfelelően előkészített és kezelt szennyvíz príma tápanyag lehet a mezőgazdasági területeken. Nem mindegy azonban, hogy szennyvízről vagy szennyvíziszapról, illetve szennyvíziszap komposztról van szó.

De milyen a megfelelően kezelt és előkészített szennyvíz? Ezt bizony az arra jogosultsággal bíró illetékes hatóságok, intézmények és szolgáltatók döntik el a megfelelő információkat mérlegelve, majd zsebre téve az ezekért fizetendő nem kevés pénzt.

Abban biztosak lehetünk, hogy egyetlen szakember sem fogja azt mondani, hogy ürítsd nyugodtan a derítőd tartalmát a veteményeskertbe, szőlőbe vagy bárhova.

Még a régi, emésztőgödrös időkben történt, hogy kétségbeesve hívtak bennünket (itt – duguláselhárítás). Pillanatok alatt kiderült, hogy csurig volt a derítő, azért nem folyt le a víz. A házigazda mérgében a ház háta mögötti szőlőbe (a sorok közt virult a zöldség zöldje) szivattyúzta a trutyit… Ott sem ennék petrezselymes krumplit, az fix.

Szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt

A szennyvíz szennyvíztisztító telepeken, a szennyezőanyagok eltávolítása, illetve lebontása után keletkező, a rendelet előírásainak megfelelő szennyezőanyag tartalmú víz.

A szennyvíziszap: biológiai, kémiai, vagy más eljárással, illetve meghatározott idejű tárolással és/vagy kémiai kezeléssel nyert iszap, melynek szennyezőanyag-tartalma nem haladja meg a törvényileg maximalizált értékeket, különös tekintettel egyes fekáliabaktériumok mennyiségére.

Szennyvíziszap komposzt: szennyvíziszap, melyhez biohulladékot és ásványi eredetű adalékokat kevertek, a minőség javítása okán, és az a külön jogszabály szerinti komposztáló telepen kerül előállításra.

A szennyvízalapú anyag mezőgazdasági területen való hasznosítása szigorú törvényi szabályozáshoz kötött. Pontról-pontra leszögez mindent, kezdve azzal, milyen dokumentációkat, igazolásokat kell benyújtani a kérelem mellett.

 • Ha mezőgazdasági terület ilyetén típusú talajjavítását tervezi, be kell nyújtania bizonyos talaj- és vízvizsgálatok eredményeit a céltalajt tekintve.
 • Evidens, hogy magát a szennyvizet, szennyvíziszapot, szennyvíziszap komposzt paramétereinek eredményét is be kell nyújtani.
 • A hármas számú mellékletben közlik a mérgező elemek, károsanyagok koncentrációjának maximálisan megengedhető határértékeit.
 • Speciális a négyes számú melléklet is, melyben kifejezetten a mezőgazdasági felhasználásra szánt szennyvízben megengedhető mérgező elemek és káros anyagok határértékei vannak felsorolva.
 • Az ötös mellékelt tartalmazza a szennyvíziszapban és szennyvíziszap komposztban megengedett mérgező elemek és káros anyagok határértékeit, természetesen itt is mezőgazdasági célokat tekintve.
 • A soros melléklet összefoglalja a mezőgazdasági területre évenként juttatható károsanyagok maximális mennyiségét.
 • Átadás-átvételi bizonylattal bizonyítanunk kell az anyag forrását.
 • Ha mi szeretnénk a szennyvízből szennyvíziszap-komposztot előállítani, akkor is szükség lesz egy átadás-átvételi igazolásra.
 • Ha a mezőgazdasági terület nem a mi birtokunkban van, igazolni kell, hogy a föld tulajdonosa beleegyezett a műveletbe.

Mindez érthető, hiszen a nem megfelelő anyag talajra, talajba juttatásával a környezetünknek, önmagunknak is árthatunk.

Miután a talajvédelmi szakértő elkészítette a talajvédelmi tervet, benyújthatjuk a kérelmet az elvárt mellékletekkel együtt a talajvédelmi hatóságnak. A tervnek tartalmaznia kell, milyen szennyvizet akarunk a mezőgazdasági területre juttatni, melyek a befogadó terület paraméterei, az előző cikkünkben felsoroltak szerint. Sajnos hiába kifogástalan a szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt, ha a befogadó talaj kifogásolható.

A talaj lejtése sem mindegy, mert az elvártál nagyobb lejtés kizáró oknak számít.

A mezőgazdasági terület nem lehet például 10 méter mélységig karsztos, dolomitos, mészköves. Szigorú kitételek vonatkoznak a legelőkhöz, rétekhez, belvizekhez, tavakhoz, folyókhoz közeli területekre, és a természetvédelmi területekre.

A mezőgazdasági felhasználás kezelése és szabályai

A szennyvizek, szennyvíziszapok, szennyvíziszap komposztok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályai kitérnek a befogadó talaj elvárt pH értékétől kezdve a maximális karbonát tartalmon, a mechanikai összetételen, a toxicitás vizsgálaton át a talajvízszint meghatározásáig számtalan másra is.

Amennyiben szennyvíziszap komposzt a célanyag, a komposztáló telep átadás-átvételi igazolása is szükségeltetik. A procedúrából nem maradhat ki az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság, a járási népegészségügyi intézet, a területi vízügyi hatóság és a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség sem.

A lakossági szennyvíz hasznos – tudni kell kezelni

A talajba beépülő anyag a tápanyagtartalom növelése mellett más pozitív előnyökkel is jár: segít megtartani a talaj nedvességét, és csökkenti a tápanyagok kimosódhatóságát.

Ha talajminőség és a szennyvíz/szennyvíziszap/komposzt is megfelel az előírásoknak, még mindig nem rohanhatunk trágyázni. Meg kell várni a különféle növénykultúrák vegetációs idejének lejártát, hiszen milyen eper lenne az, amelyen nem porcukor, hanem más díszlik?

 • Alacsony törzsű, bogyósgyümölcs-, szőlőültetvényeken csak akkor lehet bármiféle salakanyagot használni, amikor nincs termőszezon.
 • Magas törzsű fákon a gyümölcs leszedéséig legalább hat hétnek kell eltelnie.
 • A zöldségek, talajjal érintkező egyéb étkezési, takarmányozási növények esetében be kell tartani a várakozási időt.
 • Ha szennyvízzel öntözzük a szántókat, takarmányföldeket, a vegetációs időn belül az aratásig el kell telnie legalább három hétnek.
 • A szántóföldeken csak a betakarítás és a következő vetés között használható szennyvíziszap és/vagy szennyvízkomposzt.

Fontos! Ahol még nem építették ki a csatornát, tilos a kezeletlen szennyvizet a földre engedni, hiszen az fertőző anyag.

Ha segítségre, tanácsra van szüksége, keressen bennünket. Talajvédelmi szakértéssel nem, viszont ha vízszivattyúzásra, itt és itt duguláselhárítási szakemberre van szüksége, keresse a Világi Duguláselhárítást!Miltz Ferenc, duguláselhárító szakember arcképe
Hívja a MILTZ Duguláselhárítást a 06 70 242-0992 telefonszámon 06 70 242-0992 Duguláselhárító szolgáltatásom NON-STOP 24 órás, hiszen a baj nincs tekintettel az időre helyre és napszakra.