Minőségi munka éjjel-nappal a legkedvezőbb áron!

Műszeres csőtörés vizsgálat, bemérés

A műszeres csőtörés vizsgálat célja, hogy megalapítsuk a nem normális vízveszteség, a csőtörés lehető leg pontosabb helyét. Ezzel behatárolhatjuk, hogy hol kell kibontani a falat, illetve a padlót. Nincs szükség a fölösleges bontásra.

Négy fajta m módszer létezik, a csőtörés megállapítására.

  • akusztikus csőtörés vizsgálat
  • korrelációs csőtörés vizsgálat
  • hő térképes csőtörés vizsgálat
  • jelzőgázos csőtörés vizsgálat

Mind a négy módszerhez professzionális műszerekre van szükség, mellyel cégem rendelkezik, és nagy szakmai tapasztalattal rendelkezem ezen a téren. szeretném pár szóban ismertetni ezn módszereket.

Az akusztikus csőtörés vizsgálat folyamán, egy hiperérzékeny vevő egység a csőtörés által keltett zajt, sziszegést erősíti fel és ez alapján meg lehet határozni a csőtörés pontos helyét. A műszerhez egy fejhallgatót csatlakoztatunk, és a letapogató által felerősített hangot ezen keresztül hallgatjuk.

Korrelációs csőtörés vizsgálat, a vizsgált szakaszon vevő illetve jeladóval dolgozunk, amely vezeték nélkül kapcsolódik egy központi egységhez, ami a kiértékelést végzi. A korreláció egy matematikai kifejezés , két érték közötti lineáris kapcsolat nagysága és iránya vagy ezek egymáshoz való viszonya. A mi munkánknál, műszerünknél azt jelenti, hogy a központi egység a két szenzorból érkező jeleket értékeli ki és hasonlítja össze, figyelembe veszi a jelterjedési sebességét, a vizsgálandó vezeték hosszát átmérőjét és anyagát. Ezzel a módszerrel könnyedén megalapíthatjuk a csőtörés pontos helyét.

Hő térképes csőtörés vizsgálatot egy hő kamera segítségével végezzük, mellyel lehetőségünk van a falban a vezetékek feltérképezésére. Ezzel a módszerrel, például a padlófűtés rendszert pontosan fel lehet térképezni, és a szivárgás helyét könnyedén ki lehet mutatni, mivel a hő különbség miatt a meleg víz kirajzolódik a kameránk képernyőjére.

Jelzőgázos csőtörés vizsgálat, főként kisseb szivárgások kimutatására alkalmazható. Vizsgálógázt juttatunk a vezetékrendszerbe, és a jelzőgázt műszer segítségével vizsgáljuk, és kimutatjuk a szivárgás helyét hiszen a repedésen keresztül a gáz a környezetbe jut. Ennek a környezetbejutását, lokalizálja a műszer, mutatja a szivárgás helyét. A műszer gázkoncentrációt mér.